Home

Welkom

 

Kinsley europe levert en implementeert meerdere systemen van verschillende leveranciers op het gebied van:

 • Tijdregistratie
 • Urenverantwoording
 • Aanwezigheidsregistratie
 • Toegangscontrole
 • Videobewaking
 • Personeelsplanning
 • Ordertijdregistratie
 • Projectregistratie

Door een keuze uit meerdere systemen heeft Kinsley praktisch voor iedere situatie een standaard of maatwerkoplossing.

Het specifieke karakter van deze gebieden vraagt een speciale benadering bij de keuze en implementatie van het in te zetten systeem.

Onze meerwaarde leidt niet tot een meerprijs

Kinsley europe onderscheidt zich door de adviserende rol en een hoog kwaliteitsgehalte van de betreffende kennis. Wij specialiseren ons niet alleen op het vlak van registratiesystemen en oplossingen, maar ook op de organisatie rond de invoering ervan. Op deze manier zijn wij in staat om de automatisering daadwerkelijk als toegevoegde waarde te laten fungeren in plaats van het een opzichzelfstaand geheel te laten zijn.

Indien u bij uw besluitvorming ervaring en deskundigheid in overweging neemt, dan menen wij dat Kinsley europe, gezien de jarenlange ervaring, de juiste partner is bij de keuze van uw configuratie of systeem.

 

Kinsley Concept

 

Speciaal voor de meeste branches biedt Kinsley het "Kinsley Concept" waarbij uitgaande van mogelijk reeds aanwezige applicaties en bijhorende disciplines wordt nagestreefd deze systemen in een geïntegreerd geheel te laten functioneren.

 

Graag informeren wij u inhoudelijk hierover door bijvoorbeeld een vrijblijvende presentatie bij u ter plaatse. De volgende facetten kunnen dan worden belicht:

 • Toegangscontrole
 • Tijdregistratie
 • Aanwezigheidsignalering
 • Urenverantwoording
 • Planning & Control
 • Workflowmanagement
 • Workloadmanagement
 • Videobewaking
 • Badgemaking
 • Personeelsplanning
 • "Facility Key" voor:
  • Kopieerbeheer
  • Kantine-afrekening
  • Brandmeldsysteem

 • Koppelingen met:
  • Financiele systemen
  • Projectplanning
  • Personeelsinformatie
  • Rapportgenerator

 

Omdat kinsley een keuze heeft uit meerdere systemen worden eerst uw eisen en wensen uitvoerig in kaart gebracht. Alleen dan kan het juiste systeem geleverd worden.

 

Eisen en Wensen

Uitgaande van de bedrijfsdoelen van de opdrachtgever wordt, om tot de levering van het juiste systeem te komen, een systeemonafhankelijke specificatie van eisen en wensen, het PvE opgesteld. Deze specificaties dienen tevens als voorbereiding op de latere implementatie van het te installeren systeem.

Omdat tijdens het opstellen van deze specificatie uitvoerig wordt ingegaan op onder meer uw werkschema’s, overurenregelingen, bijzondere regelingen en lijst lay-outs is in een vroeg stadium bekend waaraan het gewenste systeem dient te voldoen. Deze aanpak voorkomt ongewenste verrassingen achteraf.

 

Selectie

Aan de hand van het PvE wordt een keuze gemaakt uit verschillende mogelijkheden en oplossingen teneinde te komen tot het definitieve systeem.

 

Levering en Implementatie

Vervolgens wordt het systeem geleverd en geïmplementeerd conform het pakket van eisen en wensen dat met u is opgemaakt.

Tijdens deze implementatiefase worden  de specificaties vertaald naar een fysiek systeem. Eén en ander houdt in dat de variabelen van het systeem door of onder regie van Kinsley in samenwerking met de klant worden ingesteld en de werking ervan getest.

Daarna vindt de inbedrijfstelling plaats. In de daarop volgende periode van maximaal 4 weken worden eventuele kleine onvoorziene aanpassingen gedaan om vervolgens het systeem definitief op te leveren

 

Service en onderhoud

Om het systeem in goede bedrijfstoestand te houden verzorgt Kinsley de eerste lijnservice. Daarmee wordt een goede werking in lengte van jaren gegarandeerd.

Systeem integratie

 

Een nieuw informatiesysteem staat meestal nooit op “zich zelf”. Er moeten vaak gegevens uitgewisseld worden met andere informatiesystemen. Zoals bedrijfsprocessen in elkaar grijpen, zo moeten de informatiesystemen, die ondersteuning bieden ook met elkaar samenwerken.

 

Kinsley beschikt over de nodige resources om systemen van verschillende aard met elkaar te laten communiceren. Daaronder valt onder meer het ontwikkelen van diverse klantspecifieke interfaces.

 

Belangrijk is, dat systemen elegant, onderhoudbaar en ongecompliceerd belangrijke gegevens uitwisselen.

 

Enkele voordelen van systeemintegratie zijn:

 • Centraal beheer van basisgegevens
 • Uitwisseling van informatie tussen systemen onderling
 • Consistentie van gegevens in de verschillende systemen
 • Financieel aantrekkelijk

Systeemintegratie is er om investeringen uit het verleden te laten renderen.